Curriculum Vitae

Utbildning

1995-1998 Miljöprogrammet, Sannarpsgymnasiet, Halmstad.
1998-2000 Gotlands Tonsättarskola, Visby.
2000-2004 Kungl. Musikhögskolan, Stockholm (grundutbildning komposition).
2004-2007 Kungl. Musikhögskolan, Stockholm (diplomutbilning komposition).

Stipendier

Fernströmska Fonden 2000
KMH:s stipendium 2004
STIMstipendium 2006
Musikaliska Akademien 2006
STIMstipendium 2007
Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2008

Övrigt

Ordförande i föreningen Klubb:Musik
Regelbundna samarbeten med Jöns Mellgren, ljudläggning och musik till animerade kortfilmer samt div. konstprojekt.
Samarbeten med poeten Martin Zettersten i form av live-elektronisk poesi.
Medlem i poesi/musikgruppen ”Den talande hunden”.
Solostycke (Kilen, Singlar. 15/11-04). Koreografi av Magnus Nordberg.
Samarbeten med fotograf Anders Wiklund.
Aktiv medlem i föreningen Fylkingen.
Vice ordf. I Svenska UNM (Ung Nordisk Musik) 2001-2005.
Styrelseledamot i URUK (Uruppförandeklubben) 2005.
Amanuens på kompositionsinstitutionen, KMH 2004-2007.
Redaktör, skribent på www.tritonus.se
Live-elektronisk solomusiker.
Live-elektronisk duo med Mattias Sköld: ”E.B.”.
Live-elektronisk duo med Ulf Strömqvist: ”BLUMP”
Live-elektronisk duo med Ida Lundén: ”Π”.
Regelbunden konsertarrangör på Fylkingen

Biografi

Per Magnusson was born in Halmstad, Sweden in 1978. As a teenager he started to compose classical music and found an interest in contemporary music at the Gotland School of Composition, where he studied between 1998 and 2000 with teachers Per Mårtensson, Sven-David Sandström och Henrik Strindberg. In 2000 he continued his studies at The Royal College of Music, Stockholm where he completed his studies with a Postgraduate Diploma in 2007. Per is a writer and editor of Tritonus, an internet magazine for contemporary music.